© 2010 SOCIKSTYLE BLOG Všetky práva vyhradené. Použitie textu a fotografií z tejto stránky je možné len po mojom predchádzajúcom súhlase.

UPOZORNENIE!
Táto stránka je informačná a slúži len ako retro zábava.Nepropaguje žiadný politický systém!!!


utorok 26. apríla 2011

DRUŽSTEVNÝ PODNIK-SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

SKRATKY:
SD-spotrebné družstvá,MO-maloobchod,ŠP-štátný podnik,DO-družstevný obchod,ÚZSD-ústredný zväz spotrebných družstiev-ÚSSD-ústřední svaz spotřebních družstev,ĽSD-ľudové spotrebné družstvá.Základnou smernicou pre rozvoj v celej ČSR po roku 1945 sa stal košický vládný program.
Družstevníctvo bolo uvedené medzi organizáciami,prostredníctvom ktr. si mal ľud uplatňovať svoje záujmy a práva.....
17.Mája 1945 bola ustanovená ústredná  rada družstiev ako vrcholný orgán jednotného čs. družstevníctva.

Bolo jej podriadených 9 novo vytvorených samostatných zväzov,medzi nimi aj SD.
Po roku 1945 boli družstvá jedinou formou,ktr.nebol v súkromných rukách.V tejto dobe existovalo celkom 55 spotrebných družstiev,ktr. mala 279 predajní 518 140 členov.
V tej dobe predstavoval podiel SD na celkovom maloobchodnom obrate 12%,štátný sektor 5% a súkromný 83%.

Po roku 1948 prišli podstatné zmeny,následkom znárodnenia  a 23.2.1949 schválilo národné zhromaždenie zákon o JRD a tým umožnilo široký rozmach drustevníctva na vidieku.
SD mali v roku 1948-7523 predajní a 725 000 členov.V roku 1950 to bolo už 28 000 predajní a
2.010 000 členov.
V maloobchodnom obrate bola situácia obdobná:v roku 1949 predstavovali SD spolu so štátným obchodom 79,9% z celkového MO v štáte.V roku 1952  to už bolo 98,8%.
Najväčšie vtedajšie družstvá,ako: Bratrství Praha,Včela-na slovensku,Brno,Budoucnost Ostrava,ZKD Plzeň,SKD Liberec atď.,boli zmenené na okresné.

V júli 1952 nastala zmena a bolo rozhodnuté,že v mestách a priemyselných centrách budú dané do prevádzky ŠP a SD sa zamerajú na vybudovanie siete DO na vidieku.Ako organizačnú formu stanovilo malé ľudové SD jednotky,ktr. by zásobovali okruh cca o 2-3000 obyvateľov.K tomu boli ustanovené i príslušné okresné a krajské zväzy a vrcholným orgánom sa stal ÚZSD-ÚSSD.
SD budovali nielen potravinárské a priemyselné predajne,ale aj širokú sieť družstevných pohostinských zariadení.Začali sa starať o výkup poľnohospodárskych prebytkov,napr. medu a divoko rastúcich plodín.Ďalej sa zamerala na adaptáciu a stavbu pekární,,cukrární,sódovkarní,malých konzervární a výrobní mäsiarského priemyslu a lahôdkarní.
Takže v rokoch 1953-56 sa rozšírila sieť predajní z  19 173 na 28 474 predajní.
Po tejto uspokojivej situácii sa rozhodol ŽSD-ÚSSD zrušiť okresné zväzy a zlúčiť dovtedajšie jednoty vo väčšie celky a podriadiť ich len krajským zväzom.

Tak teda koncom roka 1956 vzniklo z 1905 vidieckých jednot 265 ĽSD podriadených k 19 krajským zväzom.
V roku 1960 sa zlučovali politické okresy na väčšie celky,takže v rámci ČSSR bolo 103 SD s 1 663 930 členmi.
Ďalšia zmena bola,že predajne sa zmenili na samoobsluhy,vidiecké pohostinstvá na moderné jedálne,reštaurácie a kaviarne.V každom kraji sa prestavali hoteli a ubytovacie zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu.V pohraničí sa rozšírila sieť predajní s potravinárským,mäsiarským,ale aj textilným a priemyselným tovarom.

Koncom roku 1968,pred prijatím zákona o federalizácii ČSSR mali SD v celej republike 27 067 stálych predajní  z toho 6837 samoobslúh a 1513 volných výberov,805 pojazdných predajní a 13 893 závodov verejného stravovania.
Od roku 1965  sa obnovila činnosť samostatných SD Včela a Bratrství v Prahe a v Ostrave Budoucnost.
Rok 1970 priniesol vybudovanie 901 predajní a 402 reštaurácií ,vinární a kaviarní.Mimo obnovy maloobchodnej siete obnovila SD postupne aj veľkoobchodnú činnosť s potravinárským a zmiešaným tovarom.
Niektoré SD mali aj samostatný výkup a veľkoobchod s ovocím a zeleninou.Starali sa aj o výkup a vývoz lesných a divoko rastúcich plodov,ďalej nákup vína,medu a ich spracovanie.

Napr. v roku 1967 robil celkový objem nákupu SD 823 435 000 Kčs,nákup vajec 409 151 000 ks,medu sa vykúpilo 6229 ton,vína 22 619, šípiek 651 ton,brusiniek 2073 ton,z toho sa 1211 ton vyviezlo a húb sa vyviezlo 25 ton atď.
V roku 1971 pracovalo pre 74 SD 81 687 pracovníkov-z toho 52 167 funkcionárov!!!
SD mali v tejto dobe 1 317 180 členov.

DP si vychovávalo svojich následníkov,ktr. praxovali a neskor pracovali v pohostinstvách,reštauračných a hotelových službách.Ďalej sa učili za aranžérov,pre obchody SD a výstavnú činnosť.
V DP,ako aj v iných pracovných odvetviach, pracovali v brigádach socialistickej práce a plnili päťročnice.Boli držiteľmi radu práce,pýšili sa hrdinami a najlepšími pracovníkmi brigád socialistickej práce,najlepší učni boli odmenení čestnými vyznamenaniami atď.štvrtok 14. apríla 2011

MLIEČNÉ LAHôDKY A BARY V ČESKOSLOVENSKU


K výstavbe viacerých maloobchodných prevádzok došlo v období od 1947-49.
Boli zriadené ministerstvom potravinárského priemyslu a podliehali jednotlivým mliekarenským podnikom.
Podniky štátneho podniku mali z počiatku,len menší počet týchto jednotiek vybudovaných prevažne v rokoch 1953-56.

Na začiatku roku 1957 boli všetky predajne mliečných výrobkov prevedené do podniku Pramen (podrobne o podniku Pramen sa budem venovať v najbližšej dobe na www.interieryexterierycssr.blogspot.com) a bol vytvorený jednotný systém jeho riadenia.
Predajne mliečných výrobkov boli špecializované maloobchodné jednotky so širokým výberom mliečných výrobkov a špecialít vyrobených z mlieka,šľahačky,tvarohu,jogurtu,syrov a cukrárských výrobkov.
V týchto predajniach boli aj rôzné druhy doplnkového tovaru,požadované ako prílohy k mliečným výrobkom a špecialitám.Napr. pečivo,chlieb a mliečné konzervy.
Charakteristická zvláštnosť pre predajne lahôdok bola v tom,že mliečné špeciality a nápoje sa pripravovali tesne pred ich predajom v príslušných  úpravovniach-ako napr.chlebíčky,vajcové chleby,rezne,syrové pomazánky atď.
Niektr. druhy sa pripravovali priamo pred zrakmi zákazníkov,ako koktaily,parfaity.
Vačšinu zakúpeného tovaru zákazníci konzumovali priamo v predajni.

TYPY PREDAJNÍ MLIEČNYCH LAHôDOK

Podľa typizácie schválenej ministerstvom vnútorného obchodu v roku 1958 bolo dovolené zriaďovať dva typy predajní.

-menší typ predajní,ktr. sa uplatňoval v obvodných nákupných strediskách.Mali vačšinou základný sortiment.
-vačší typ lahôdok,ktr. sa uplatňoval najmä v centrách miest a mestských štvrtiach,alebo kúpeľných miestach.
Tieto predajne boli situované na silne frekventovaných uliciach,križovatkách MHD,blízko priemyselných závodov,škôl,vlakových staníc,v kúpeľoch priamo na kolonádach a pri spoločenských objektoch.

VYBAVENIE BUDOVY LAHôDOK

Predajná miestnosť,úpravňa cukrárenských výrobkov,úpravňa mliečných lahôdok,príručný sklad,sklad tovaru,miestnosť pre príjem tovaru,sklad obalov,kancelária vedúceho,šatne,sociálné zariadenie pre personál, umyváreň riadu a upratovacia komora.

VYBAVENIE PREDAJNE LAHôDOK 

-chladiace skrine a boxy v ktr. sa udržovala teplota +1 až +12 stupňov celsia.
-chladiace stoly a pulty,v 60 rokoch to boli napr.kolínská Frigera.
-elektroautomatické mraziarenské pulty a konzervátory ,v 60 rokoch to boli stroje z rady MS 540 a 630. 
-vstavané chladiarne a mraziarne-mali vačšiu tepelnú izoláciu.
-nápojové pulty na prípravu mliečných nápojov,zmrzlinových pohárov,šľahačky a iných špecialít.
-pumpy na mlieko,šťavnice,nádoby na ovocie,sódovkomat a mixéry-hlavne Pragomix.


-pumpy na sirupy,alebo stojany na sirupové flaše
-chladiace vitríny,predajné pulty
-barový pult na koktaily,mrazené poháry a sodovky.
-kávomaty
-čerpadlá na mlieko-napr. Kaskade z NDR
-šľahacie aparáty,napr. Pragomix,Mix 3-ten vyrábal naraz až 3 druhy koktailov


-zariadenie na predaj zohrievaných mliečných výrobkov
-chladiace i nechladiace vitríny
-rezacie stroje na krájanie syrov 

Uskladnený tovar sa zpravidla uchovával pri + 4 až +12 stupňoch celsia. 

VÝROBKY:

MLIEČNÉ NÁPOJE


kakaové mlieko
malcao
kokosové mlieko
vaječné mlieko
smotanové mlieko
mlieko s medom


KOKTAILY

vaječný
kakaový
čokoládový
karamelový-smotanový
jahodový
malinový
marhuľový
jablkový-pribinkový
mliečný sekt 


OVOCNÉ STRIKY 

mrazený ovocný strik
mrazený jahodový strik
mrazeny malinovy strik

PARFAITY-poháre zhotovené z mrazeného smotanového krému s prísadami.


cigánka
cigánka so šľahačkou -s kakaovou polevou,čerešňami,šľahaná a mrazená smotana
parfait s karamelom
zmrzlinové poháre


ŠĽAHAČKA A VÝROBKY SO ŠĽAHAČKOU

šľahačka
mrazené jahody so šľahačkou
čerstvé maliny so šľahačkou
banány so šľahačkou
  
KRÉMY A PUDINGY 

čokoládový 
puding charlotte so šľahačkou,kakaová poleva,piškoty,likér,želatina
lady puding-mlieko,žltkový krém,vanilka,kakaový likér,čerešňový kompót
šumavský pudink-mlieko,likér,brusinkový džem,sušienky,kakaová poleva

TVAROHOVÉ,SYROVÉ,VAJEČNÉ VÝROBKY A ŠPECIALITY 

maslovo-tvarhový krém 
budapeštianský krém-tvaroh,sterilovaná paprika,cibuľa
viedenský krém-tvaroh,maslo,horčica,ementál,cibuľa,chren
šľahačkovo syrový krém-smotana,maizena,žĺtky,niva,maslo
bryndzová pomazánka
šľahaná niva s maslom
vaječná majonéza
syrové parížské rezne
vajcové smažené rezne
syrový nárez veľký
chlieb z bryndzovou pomazánkou
obložené chlebíčky so šľahanou nivou
obložené chlebíčky-tvarohové,vajíčkové

LAHôDKY STUDENEJ KUCHYNE

CUKRÁRSKÉ VÝROBKY SO ŠĽAHAČKOU


vaničky so šľahačkou
šatočky z lístkového cesta
vaničky s čokoládovou polevou a šľahačkou
trubičky z lístkového cesta s čokoládovou polevou a šľahačkou
čokoládové košíčky so šľahačkou
hořické trubičky so šlahačkou

SYRY 


MRAZENÝ SMOTANOVÝ KRÉM 

Balené mrazené smotanové krémy v rozných úpravách

MLIEČNÉ KONZERVY 


DOPLNKOVÝ TOVAR

chlieb a pečivo

  

štvrtok 7. apríla 2011

MLIEČNĚ VÝROBKY ČSSR-4.ČASŤ: MRAZENÉ A SUŠENÉ.MRAZENÉ MLIEČNÉ VÝROBKY

Vyrábajú sa šľahaním a zmrazením tekutej zmesi smotany a iných mliečných surovín,cukru,chuťových a aromatických látok.Obsahovali 12% tuku,ovocné krémy 7%,eskymo 6% tuku v sušine.
Prísady sa používali:vanilínová,kakaová,čokoládová,ovocná.Míša-tvarohový krém,ktr. sa vyrábal aj s prídavkom džemu.

Výrobky:polárka,nanuk,ledňáček,eskymo,jarka,míša,ascot,coppa café,fragola limone,tatranský sneh,torta Angelica atď.


SUŠENÉ A ZAHUSTENÉ VÝROBKY

Sa odstreďovali a boli sušené horúcim vzduchom.Tieto výrobky mali trvanlivosť 6 mesiacov a predávali sa výhradne v lekárniach.

-sunar:plnotučné nesladené mlieko v prášku,pre deti bolo balené v 500g plechovke neskor v krabici.
Sunar bol dosť ťažko zohnatelný,takže ste si nemohli kúpiť naraz viac ako jedno max. dve balenia na jedno dieťa.
-eviko:kojenecké diétné mlieko v prášku,vyrábané z polotučného mlieka so zníženým obsahom tuku.
-lakton:podmáslie v prášku pre kojencov,so zníženým obsahom tuku a čiastočne natrávenou,vyzrážanou bielkovinou.Bol predávaný 250g plechovkách,neskor krabiciach.
-relakton:okyselené mlieko v prášku pre kojencov,homogenizované a pasterizované.Tento prípravok sa nevaril a predával sa v 500g plechovke.

Ďalej sa vyrábali rozné sladené,zahustené mlieka,kakao a smotany:
-tatra mlieko,salko,piknik,jesenka,pikao

Sušené mlieka,krémy,pudingy,malcao a vaječné omelety,lievance:laktino

Sušené vajcia a bielok,ako polotovar na pečenie a varenie:Synthova,Synthblanca