© 2010 SOCIKSTYLE BLOG Všetky práva vyhradené. Použitie textu a fotografií z tejto stránky je možné len po mojom predchádzajúcom súhlase.

UPOZORNENIE!
Táto stránka je informačná a slúži len ako retro zábava.Nepropaguje žiadný politický systém!!!


štvrtok 25. decembra 2014

RETRO VIANOCE 2

Vianoce 50,60,70 i 80 rokov: 
http://socikstyle.blogspot.cz/2011/11/ceskoslovenske-vianoce-50-rokov.html
http://socikstyle.blogspot.cz/2011/12/ceskoslovenske-vianoce-60-rokov.html
http://socikstyle.blogspot.cz/2011/12/h.html
Retro vianoce: http://socikstyle.blogspot.cz/2012/12/retro-vianoce.html
Vianoce v socialistických krajinách: http://socikstyle.blogspot.com/2013/12/vianoce-v-socialistickych-krajinach.html

Vianoce s hviezdami CS pop music,1981: https://www.youtube.com/watch?v=TybWpidiq_c

Vianoce so Zlatou Bránou,1982: https://www.youtube.com/watch?v=e3XiwbYpt5A

Vianočné piesne z gramoplatní: https://www.youtube.com/watch?v=o-51yN4V4xQ

Ivan Mládek,Vánoce v Ďáblicích,70 roky: https://www.youtube.com/watch?v=5Ed_d04Hsro

Čiernobiele spomienky-Vianočné pohľadnice 60 rokov: https://www.youtube.com/watch?v=2DhIXt6cKBY

Vianoce 1968-69: https://www.youtube.com/watch?v=2DhIXt6cKBY

Vianoce 1966: https://www.youtube.com/watch?v=ZEW5Wmv37LUVianočné kolekcie a ozdoby:(dobové)

Rok 1966,Bratislava: "O vianočné ozdoby, ktoré vyrábajú pracujúci závodov technického skla závodu Červený most v Bratislave, je z roka na rok v zahraničí čoraz väčší záujem. Aj v tomto roku exportujú ozdoby za vyše dva a štvrť milióna korún. O nové tvary ozdôb sa stará návrhárka závodu Eva Žáčková, ktorá ich v tomto roku navrhla asi 160 druhov." 1959: vianočné ozdoby z Čadce. "V roku 1955 založilo 26 občanov v Čadci ľudové družstvo OKRASA, ktorého výrobky sú dnes známe už v celom svete. Vyrábajú tu najrôznejšie tvary sklených ozdôb na vianočné stromčeky a vyvážajú ich hlavne do USA, Anglicka, Holandska, Švajčiarska, Nórska, Švédska, Frnacúzska a Dánska. Hoci export od roku 1957 vzrástol 5-násobne, tohtoročný plán exportu splnili už 3. novembra a celoročný plán výroby chcú splniť do 23. decembra tohto roku. Do konca roku 1960 budú v družstve vyrábať 800 druhov náročných ozdôb na vianočný trh." 

Zlatokov Piešťany,1964: "Zlatokov, podnik miestneho priemyslu v Piešťanoch, založený v roku 1946 vyrába ako jediný v repubike ozdobné vianočné súpravy elektrických sviečok. Sú to "Jela" a "Prela" na vianočné stromčeky a žiarovky i náhradné súčiastky do súprav. V tomto roku vyrobili 50 000 súprav pre domáci i zahraničný trh. Na snímke dielňa, v ktorej vyrábajú súpravy vianočných sviečok."

Rok 1949 v Bratislave: slovenské závody na čokoládu a cukroviny pracujú plnou parou pre vianočný trh. "Na snímke továreň Stollwerck, kde každý zamestnanec chce na vianočný trh vyrobiť pre naše deti čím viac cukroviniek a takto obohatiť náš vianočný strom." Rok 1955,Bratislava:  "Usilovné ruky pracovníčok bratislavského Stollwercku pripravujú na vianočný trh kolekcie salóniek a čokoládových výrobkov. V baliarňach po celý deň neutícha ruch. V závode vyrobili na tohtoročný vianočný trh dva druhy salóniek, päť druhov arabeskových kolekcií, tri druhy krémových figúriek a dva druhy čokoládovej plastiky. Pohľad na bohatý a pestrý výber čokoládových a nečokoládových výrobkov bratislavského Stollwercku, ktorými obohatia náš vianočný trh. Na snímke balička Milka Kuchárová zostavuje a balí kolekcie čokoládových plastík."6. októbra 1976 Vianoce v trebišovskej Deve. "Pracujúci trebišovského závodu Deva, ktorý je súčasťou Potravinárskeho kombinátu, žijú v týchto dňoch už v prípravách na Vianoce. V tomto roku majú na vianočný trh dodať 260 ton kolekcií, 260 ton salóniek, ďalej krémové figúrky a nečokoládové salónky. Okrem toho tu vyrábajú bežné druhy výrobkov, ktoré okrem domáceho trhu dodávajú aj do ZSSR, MĽR a Anglicka. Na snímke členky kolektívu Brigády socialistickej práce (BSP) Červený klinček pri balení a lepení vianočných kolekcií." 


Bohatý výber vianočných čokoládových kolekcií. "V čokoládovni Potravinárskeho kombinátu v Trebišove už niekoľko týždňov vyrábajú kolekcie a ostatný bohatý sortiment pre vianočný trh. Z plánovaných 37 vagónov vianočných výrobkov vyrobili už takmer polovicu. Tohto roku začali prvý raz vyrábať i tzv. ľudovú kolekciu. Obsah dvojkilogramovej krabice za 75,- Kčs tvoria fondántové a v čokoláde máčané salónky, arabesky a figúrky." Rok 1957,Deva Trebišov: bohatý výber vianočných čokoládových kolekcií. "V čokoládovni Potravinárskeho kombinátu v Trebišove už niekoľko týždňov vyrábajú kolekcie a ostatný bohatý sortiment pre vianočný trh. Z plánovaných 37 vagónov vianočných výrobkov vyrobili už takmer polovicu. Tohto roku začali prvý raz vyrábať i tzv. ľudovú kolekciu. Obsah dvojkilogramovej krabice za 75,- Kčs tvoria fondántové a v čokoláde máčané salónky, arabesky a figúrky." Rok 1976: Deva Trebišov,výroba vianočných kolekcií až 260 ton!


Zdroj: TASR

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára