© 2010 SOCIKSTYLE BLOG Všetky práva vyhradené. Použitie textu a fotografií z tejto stránky je možné len po mojom predchádzajúcom súhlase.

UPOZORNENIE!
Táto stránka je informačná a slúži len ako retro zábava.Nepropaguje žiadný politický systém!!!


streda 23. marca 2011

MLIEČNÉ VÝROBKY ČSSR-ČESKOSLOVENSKÝ VÝROBCOVIA


Československé podniky mali v štáte monopol na výrobu a výrobky.Zo zahraničia sa dovážalo veľmi málo,všetko ostatné sa vyrábalo doma v republike.V československu v každom kraji a okrese  boli mliekarne,ktr. vyrábali určitý sortiment.Najväčšie z mliekarenských závodov boli združené v národnom koncerne LAKTOS,ktr. vznikol v roku 1963.Tento mamutí podnik dosiahol najmohutnejší rozvoj práve v 60 rokoch,kedy spracovávali 340 miiónov litrov mlieka ročne!
V roku 1952 boli všetky mliekarenské závody znárodnené a boli riadené mliekarenskými trustmi,ktr. podliehali hlavnej správe mliekarní.
Súčastne vznikol samostatný trust PRUůMYSL MLÉČNĚ VÝŽIVY.
Po organizačnom usporiadaní boli trusty zrušené a riadením podnikov sa ujala hlavná správa mliekarní.
Základnou organizačnou jednotkou boli jednotlivé prevádzky.V roku 1956 bolo v českých krajoch 
73 závodou a 211 prevádzok.
Zo začiatku mliekarne nevyrábali len mlieko a mliečné výrobky,ale mali pod sebou aj liahnu vajec,chov hydiny,jej porážku,tak isto aj chov  a výkrm hovädzieho dobytka a prasiat,ďalej kapustáreň,konzerváreň,výroba džemov,mliečný cukrovar,výrobňa kaseinu,mraziarne,tvarožkárne,zrajúce pivnice na syry,rastlinná výroba.
Obchodná činnosť mliekarní spočívala v zbere a triedení vajec,vápenky,chladiarne vajec,sklady masla a syrov,oblastné sklady,mraziarne krémov,reprezentačné predajne a sektorové sklady.
Mali na starosť aj pomocné a vedlajšie prevádzky,ako výrobne čistých mliečných kultúr,zámenných látok,živných pôd,technický zákys atď.
Ďalej mali na starosť aj nepriemyselnú činnosť ako,bytové hospodárstvo a autodopravu.

Teda bol to neuveriteľný a hlavne ťažko zvládnuteľný kolos a preto sa v roku 1957 vytvára samostatná hlavná správa hydinárského a mliečného priemyslu v Prahe. Pristúpilo sa teda k oddeleniu výkrmní hydiny,dobytka a prasiat a s tým súvisejúce záležitosti,rastlinnej výroby,kapustarní,reprezentačných predajní,samostatných obytných domov,závodných jedalní atď.V roku 1957 teda boli podniky pod hlavnou správou mliekarní zlúčené do
16 národných podnikov (ďalej ako n.p.) s 198 prevádzkami.
V 1958 zriadili združenie mliekarní,ktr. boli podriadené 18 novým n.p.
V 1960 vytvorilo sa združenie mliekarní v Prahe s celoštátnou pôsobnosťou a bolo im podriadených 12 n.p.
so 108 závodmi a 186 prevádzkami.

V 60 a 70 rokoch boli dodávky syrov vymedzované normatívami a nie vždy na trhu bolo dostatok syrov,alebo väčšieho výberu mliečných výrobkov.

Samozrejme sa mliečné výrobky aj vyvážali a to nielen do socialistického tábora.
V 80 rokoch sa vyvážalo hlavne sušené mlieko-31 000 ton,kondenzované mlieko-7 000 ton,
maslo-11 000 ton,tvarožky-8 000 ton,jadel-1000 ton atď.

STRUČNÁ HISTÓRIA NIEKTORÝCH MLIEKARENSKÝCH  PODNIKOV.


Na konci 80 rokov bolo v československu 120 družstevných mliekarní.

PMV-PRůMYSL MLÉČNÉ VÝŽIVY NOVÝ BYDŽOV

Táto mliekareň vznikla v roku 1951.Podnik mal 8 závodov a 23 prevádzok.
Vyrábala sa tu prvá kojenecká výživa v československu.
Mliekareň sa zameriavala hlavne na výrobu sušených mliečných produktov,masla a syrov.


n.p. PRIBINA PŘIBYSLAV

Podnik existoval už od roku 1870 a vyrábal syry podľa švajčiarských receptúr.V roku 1948-s.r.o Pribina.
Po znárodnení v roku 1951 vznikol n.p. mléčný prumysl.V 60 rokoch bol podnik začlenený pod Lacrum.
1976 zrušili závod Pribina a pridružili ho k závodom v Havlíčkovom Brode.V roku 1991 vznik TPK s.r.o a v roku 1993 Pribina s.ro.ako súčasť firmy Bongrain.

RADLICKÁ MLÉKARNA PRAHA

Táto smíchovská mliekareň bola založená už v roku 1872.Bola jednou z najstarších v čechách.
-1893 bola vystavaná nová továreň Ottom Kirschnerom s modernými parními strojmi.
Pred rokom 1914 bola táto mliekareň jedna z najvačších  v európe.
-1933 začali ako prvý na svete vyrábať ovocný jogurt.
Celú socialistickú éru bola zaradená pod kolos n.p.Laktos.Prevádzka tejto mliekarne bola ukončená v roku 1996.

VYSOČANSKÁ MLÉKARNA PRAHA

Bola založená v roku 1889 Freyovou rodinou.
1895 bola zmodernizovaná na parnú a v 1933 začali s výrobou syrov.
1935 už vyrábali 15 000 litrov mlieka a otvorili mliečný bar na Václavskom námestí.
Koncom vojny bola mliekareň poškodená bombardovaním a neskor na ňu bola uvalená národná správa.
1948 bola znárodnená a zrekonštruovaná.
1955 sa stala mliekareň súčasťou n.p. Vysočanské mlékarny závod 03.
1956 bola povodná mliekareň zbúraná.1963 utvorila spolu s trojskou,nuselskou a hostivickou mliekarňou n.p. Laktos.
POVLTAVSKÉ MLÉKARNY SEDLČANY


Výroba v Sedlčanoch začala v 50 rokoch.
V roku 1963-91 patrila mliekareň kolosu Laktos.
1981 podnik uviedol na trh značku Lučina.Od roku 1996 patrí mliekareň skupine Bongrain.

HORÁCKÉ MLÉKARNY-LAKRUM n.p.BRNO


Mliekareň vznikla už v roku 1928 a patrila nemeckým družstevníkom.V 1932 sa pripojili aj český družstevníci.
1947-sa začala stavať nová mliekareň.
1955 prebehlo znárodnenie firmy pod názvom Horácké mlékarny n.p. Jihlava. a v tej dobe sa tu spracovávalo 30 000 litrov mlieka.Od roku 1960 bola mliekareň začlenená do Lakrum n.p.Brno.Od roku 2004 pod názvom Moravia lakto a.s.

LAKRUM n.p. BRNO ZÁVOD JIHLAVA


1938-otvorená mlékarna Polná v bývalej škrobárni.
1948-postavená nová mliekareň a v 1952 bola zahájená prevádzka a v zápetí bola znárodnená.
V tej dobe mliekareň produkovala 17 000 litrov mlieka.Vyrábali posázavský camembert,syr de brie,tvaroh,maslo,kasein a syrovátku.
1960-začlenenie do n.p. Lakrum závod Jihlava.V 70 rokoch bola produkcia mlieka už 30 000 litrov a začali vyrábať syr akawi,balkánský syr.V 80 rokoch sa zmenil sortiment,začal sa vyrábať selský syr s kmínom,tylžský syr,eidamský udený syr a parenicové syry.Dnes funguje pod názvom Mlékarna Polná.
MADETA TÁBOR-JIHOČESKÉ MLÉKARNY n.p.


1902-založenie,ako mlékarenské družstvo táborské.
1906-vznikla značka Madeta-zložené z made in tabor.
1913-boli najvačším spracovateľom v čechách.
1948-znárodnenie podniku.
1957-mala Madeta nákup mlieka cez 67,5 milióna litrov.V tej dobe sa v rozných prevádzkach vyrábali syry ako ementál,holandská tehla,niva,moravský bochník,camembert,blaťácké zlato.V prevádzke v Řipci sa dokonca od roku 1951 vyrábal mliečný cukor na výrobu penicilínu,v Tábore sa vyrábal kasein a bola tu masliareň pre celý podnik.Po roku 1953 nastali opat zmeny v organizácii jednotlivých podnikov ,napr. Strakonická mliekareň ako jediná ostala v n.p. PMV-prumysl mléčné výživy.
1960-začlenenie do podniku Jihočeské mlékarny.Jihočeské mliekarne  po 2 vlne znárodnenia malo 6 podnikov:České Budějovice,Tábor,Jarošov nad Nežárkov,Český Krumlov,Prachatice,Protivín.Pelhřimovsko bolo začlenené pod Horácké mliekarne.Od roku 2002 funguje podnik pod názvom Madeta a.s.

TAVÍRNA SÝRU VELKÝ VALTÍNOV


V roku 1932 sa v barokovom zámku po zrušení pivovaru bola zriadená tavírna syru firmy Paul und Söhne.
Po vojne bola znárodnená a prešla pod n.p.Liberecké mlékarny a neskor pod severočeské mlékarny n.p.
V roku 1982 pracovalo v podniku 72 zamestnancov.V roku 1983  podnik vyhorel a od tej doby chátrá.


LIPTOVSKÉ MLIEKARNE n.p.


V 1943 sa na liptove začalo priemyselne spracovávať mlieko.Zväz mliekarenských družstiev otvoril v Liptovskom Mikuláši mliekareň.Mali nemecké a dánské vybavenie a preto bola mliekareň schopná spracovávať 15 000 litrov mlieka.V období od 1943-70 prebehli rekonštrukcie výroby a začali vyrábať bryndzu.V 70 rokoch vyrábala mliekareň 100 000 litrov mlieka a začal sa stavať nový závod.1979 bol otvorený závod dnešná Liptovská mliekareň.Vyrábala 150 litrov mlieka denne a 1200 ton bryndze ročne.
Mliekareň vyrábala aj syry ako moravský blok,liptov,smotanu,jogurty,maslo,tvaroh,termixy a tavené syry.
Od roku 1992 funguje ako liptovská mliekareň a.s.V 2009 získala mliekareň certifikát IFS.

STREDOSLOVENSKÉ MLIEKARNE n.p. ZVOLEN

K najrozvinutejším mliekarenským oblastiam na slovensku už vyše 200 rokov patril zvolenský región.Priemyselný ráz tohoto odvetvia sa tvoril už od roku 1787-Detva a 1797-Zvolenská Slatina s pričinením podnikateľov ako Vagač,Molec,Ignác Wittmann  a Teodor Valló-vynálezca sučastnej podoby bryndze.
1947 založili spoločnosť I.Wittmann a syn,postavili nový závod vo Zvolene,ktr. existuje a vyrába dodnes.
1948 prebehlo znárodnenie a bola na firmu Wittmann uvalená štátna správa.Neskor boli vytvorené Banskobystrické mliekarne so sídlom vo Zvolene.
1960 vzniká Stredoslovenská mliekareň n.p.Tento podnik mal 11 závodov,pričom závod vo Zvolene bol jednym z nich a niekoľkých prevádzok v rámci bývalého stredoslovenského kraja.
1987 Stredoslovenské mliekareň š.p. so sídlom vo Zvolene.
Vyrábali sa tu skoro všetky druhy mliečných výrobkov-mlieko,tvaroh,maslo,jogurty,zakysané mliečné výrobky,prírodné syry,parené,tavené.Výrobky sa vyvážali aj do zahraničia.
1991 pretransformované na š.p.1996 vstupuje do štruktúr závodu priamy potomok zakladateľa-Katarína Wittmannová.2001 predaj závodu firme Bongrain SA.2005 súčasťou spoločnosti Senoble.

V ĎAĽŠEJ ČASTI SA BUDEME VENOVAŤ TEKUTÝM A MAKKÝM MLIEČNÝM VÝROBKOM.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára